2018: Walkthrough door: Louis Koot

Bosplek 1 en 2: De Spin:

Bosplek 1

Je bent een jochie en je ligt te slapen op de grond van een open plek in een donker bos. Het onweert......bliksem schichten scheren door de lucht. Klik je linker muisknop en......een donderslag zorgt er voor dat je wakker wordt en op staat. Je hebt het koud en je weet niet waar je bent en hoe je hier verzeild bent geraakt......je weet zelfs niet eens wie je bent.....kortom....je hebt je geheugen verloren.....Wat je wel beseft is dat je naar het "verre licht" moet gaan, want dat herken je als een veilige plek en als je thuis.

Neem even de tijd om vertrouwd te geraken met de besturing van de game. Beweeg je cursor naar de bovenkant van het scherm.........een balk floept dan te voorschijn. 

Dit is de "Menubalk" en hierin vindt je de diverse cursors waarmee je dingen kunt bekijken, kunt oppakken enzovoort. Maar deze cursors krijg je ook als je met je rechtermuisknop op een "hotspot" klikt. Via het rugzak pictogram open je de Inventory, waarin alle items worden opgeborgen die je oppakt in de game. Via de 2 "floppy pictogrammen" save je de game en load je een save game. Via het "tandwiel/steeksleutel" pictogram open je het menuscherm alwaar je ook kunt saven/loaden en de game kunt verlaten

Je staat nu op de 1e open plek in het bos en je staat bij een modderig pad dat achter je, tussen de bomen, naar de 2e open plek verdwijnt.. Rechts ligt het karkas van een zwijn. Links zie je gelig hars uit een boom druppen. Ga nu eerst naar de 2e open plek door met je pijlcursor te klikken in het donkere "hol" tussen de bomen.Je komt dan op  

Bosplek 2 

oeps.......een dikke spin heeft haar web in de doorgang naar de volgende open plek gewoven......

Rechtsklik tot je de oogcursor hebt en klik dan met de oogcursor op de spin. Rechtsonder in het spinnenweg zie je een gat (Sparse Patch of Web).....Bekijk dat gat in het spinnenweb met je oog......het web is daar wat minder stevig.....Als je met je hand op die plek in het web klikt dan hoor je jezelf zeggen dat je dat beter niet kunt doen omdat de spin dan zal aanvallen.. Ga via midden onder terug naar de 

Bosplek 1

Terug op bosplek 1 pak je wat van het gele hars (Tree sap) van de boom. De boom staat in een modderberg (Mudslide) en uit de modderberg steken een paar takken.

 Pak de onderste tak (Stick) uit de modderberg. Pak ook een handvol Modder uit de modderberg. 

Loop naar het zwijn karkas. Een insect zit op het zwijn en doet zich tegoed aan het bloed dat uit de wond stroomt.. 

Probeer het insect (Bug) te pakken.....het insect vliegt echter weg....

Open de inventory, via de rugzak in de menubalk. Klik op het hars...het hars is dan je cursor.....klik hiermee op "Ok' om de inventory weer te sluiten. Klik nu met het hars op het dode zwijn en.....

Je plakt een beetje van het hars op het zwijn.....rechtsklik om het restant van het hars terug op te bergen in je rugzak. Loop  iets terug naar links en...

....het insect komt terug en gaat weer op het dode zwijn zitten maar het zit dan vastgekleefd in de hars. Loop terug naar het zwijn en klik weer met je hand op het insect en.....

.........nu pak je het insect en berg je het op in je rugzak. Ga via het donkere gat tussen de bomen terug naar:

Bosplek 2:

Rechts naast het spinnenweg hangt een ingekapselde prooi van de spin (Wrapped Prey). Pak de Tak/stok (Stick) uit inventory en klik er dan mee op deze prooi en......

....je slaat met de stock het kapsel stuk en er vallen "overblijfselen" uit. Pak deze gedroogde overblijfselen (Dried Remains)..

In inventory heb je dan een schedel (Skull), een bot (Bone) en een stukje doek (Cloth Fragment)

Je kunt items in inventory met elkaar combineren door met het ene item op een ander item te klikken. Combineer nu de Schedel (Skull) met de Modder (Mud) om de schedel te vullen met het modder.....Je hebt hiermee de schedel veel zwaarder gemaakt (Weighted Skull). Pak de nu zwaardere Schedel (Weighted Skull) uit inventory en klik er dan mee op de zwakke plek in het spinnenweb, rechtsonder (Sparse Patch of Web) en.......

Je smijt de schedel door het web en je hebt dan een veel groter gat in het web gemaakt......maar probeer maar niet om nu meteen door het web te gaan want dan wordt je opgevreten door de spin. Je moet de spin nu afleiden van het gat in haar web. Pak het Insect (Bug) uit inventory en klik ermee op het web en.......

Je plakt het insect links in het web en de spin gaat naar het insect om het in te kapselen....Wel.....de 1 zijn dood.......nietwaar?

Ren door het gat in het web nu naar:

Bosplek 3: Stekel Plant

De doorgang naar bosplek 4 is geblokkeerd deur een enorme ronde en zeer stekelige plant die ook nog eens zeer giftig is (Poisonous Nettles). Voor de giftige plant ligt het kadaver van een knaagdier (Dead rodent) op de grond. Links staat een grote ronde steen (Boulder). Voor de ronde steen staat een boomstronk (Tree Stump). Rechts zie je een appelboom met 1 rode appel. Voor die appelboom groeit een "vleesetende plant"(Ferocious Plant). Als je naar rechts loopt dan zie je een wild zwijn (Boar) die voor een donkere plas staat.

Pak het dode knaagdier.

 Loop naar de vleesetende plant. Pak het dode knaagdier uit inventory en klik ermee op de vleesetende plant en........

De plant vreet het knaagdier op maar het spuugt dan een botje uit en dat botje zorgt ervoor dat de appel uit de appelboom op de grond valt. Vanzelf raap je dan de appel op. 

Loop naar rechts, naar het wilde Zwijn. Achter het wilde zwijn (Black Boar) is het moeras (Strange Smelling Bog). Als je probeert verder te lopen dan staat het zwijn dat niet toe. Het zwijn moet hier dus worden weg gelokt. Ga terug naar links, naar de boomstronk die linksonder voor de ronde steen staat. Boven de ronde steen hangt een Liaan (Hanging Vine) aan de tak van de boom. Je moet zo meteen snel handelen.....

Combineer in inventory het stuk Doek (Cloth fragment) met het Bot (Bone) om het doek om het bot te wikkelen. Pak de Appel uit inventory en leg de appel op de boomstronk. en.......

Het zwijn heeft wel trek in de appel en dus komt het beest naar de boomstronk en gaat de appel staan oppeuzelen.

Klik met je praat cursor op het Zwijn, of klik met het Bot/doek op het zwijn, en..........

Het zwijn zal je aanvallen, dus klik zeer snel met je hand op de hangende Liaan, die aan de tak boven de ronde steen hangt en.......

Je gaat aan de liaan hangen en het zwijn stoot zijn grote neus hard tegen de ronde steen aan.....Dat vind hert zwijn niet prettig dus het zwijn smeert hem maar......de ronde steen rolt nu weg en verplettert de giftige stekel plant die de doorgang blokkeert. 

Je hebt nu ook een stuk van de Liaan (Short Hanging Vine) in je rugzak.....Loop terug naar rechts, naar de moeras plas. Pak het Bot met het doek uit inventory en doop het bot in de moeras plas.....

de plas bevat dus petroleum en je doek/bot is nu  een fakkel, doordrenkt met petroleum. Loop terug naar links en ga dan door de opening naar

Bosplek 4 en Bosplek 5: De Brandende Boom en de Wolf  

Vuren rondom de boom. Gebruik je fakkel in 1 van de vuren om de fakkel aan te steken. 

Ga door naar Bosplek 5 en.....Een vervaarlijke wolf staat te vreten aan een lijk, voor de hangbrug die over de kloof hangt......aan de overkant van de kloof is de doorgang naar Bosplek 6. 

Verjaag de wolf met je brandende fakkel en.....

De wolf rent de hangbrug op en die stort omlaag door het gewicht van de wolf.....De wolf ben je nu wel kwijt maar ook de hangbrug is pleite, dus hoe nu over de kloof geraken?.  

Berg je fakkel weer op en klik met je hand op het lijk........je doorzoekt de zakken van de kleren van het lijk maar je vindt niets. Voor het lijk ligt een afgescheurd stuk van lijk's shirt (Pocketed Shirt Fragment) en ook de broek riem/bretel (Trouser Brace) Pak het afgescheurde stuk shirt. 

Pak ook de broekriem/bretel

Loop naar de palen waar de hangbrug aan hing en pak dan het stuk touw (Rope) dat nog aan de rechter paal vast steekt.

 Het lijk ligt met de nek in een plas bloed.....Doop het stuk Shirt in het bloed.....

hierdoor valt er een Aansteker (Cigarette Lighter) en een Sigaret (Rolled Up Cigarette) uit de zak van het stuk shirt en deze 2 items heb je dan ook in je rugzak, samen met het nu zeer bebloede stuk shirt. Loop, via de link kant, terug naar:

Bosplek 4: Brandende Boom

Gebruik het bebloede stuk Shirt (Blood Soaked Shirt Fragm) op 1 van de vuren.......

dat vuur dooft dan en je kunt dan doorlopen naar het verst gedolven, maar lege, graf bij de boom. Bij het graf ligt het deksel van een doodskist waar een stuk van af is gebroken. Ook ligt er een schep.

Pak het afgebroken stuk van het doodskist deksel (Coffin Lid Piece). Pak ook de Schop (Shovel).

Achter het open graf staat een metalen Kruis (Ornate Metal Cross(). Pak dat Kruis  

Gebruik dan de Schop (Shovel) op het lege graf en.....

Je hebt dan Geheim 1 ontdekt......

Hierna ga je terug naar:

Bosplek 5: Over de Kloof gaan

Loop naar de 2 palen waar de hangbrug aan heet gehangen. Combineer dan in inventory het metalen Kruis met het stuk Touw tot een werpanker (Grapnel). Loop naar de boom, die rechts op de rand van de kloof staat. De boom heeft een Stevige Tak (Sturdy Branch), die boven de kloof hangt. Pak het werpanker (Grapnel) uit inventory en klik ermee op de Stevige Tak en.......

Je haakt de haak aan de tak en het touw hangt dan vanaf de tak in de kloof. Klik met je hand op het touw en....

via het touw zwaai je dan naar de overkant van de kloof en.......

.... vanzelf loop je door en beland je bij  het

Meer:  

Aan de overkant van het meer zie je een wit huis. Een bootje ligt op de oever...het bootje is een veerpont waarmee je het meer zou kunnen oversteken, ware het niet voor de Mijnen (Mines) die in het meer drijven. Links van het bootje drijft een auto wrak in het meer. In het bootje steekt een groot gat, dus de boot is zo lek als een mandje.

Rechts staat een "gevorkt" boompje. Loop naar dat boompje (Sapling) en bekijk het. Je ziet dan ook, rechts van het "vork" boompje een visnet met daarin een visje op de oever liggen. Loop naar het visnetje. Bij het visnetje zie je ook een grote bloedplas, een kapotte vishengel (Broken Fishing Rod), een vissersstoeltje (Stool) en een hoed (Hat)

Pak de Vis uit het netje.....de overige spullen wil je niet pakken.

In het meer zie je zo nu en dan de tentakels van een octopus uit het water omhoog komen.

Loop terug naar het veerbootje en het autowrak. Gebruik je nog steeds brandende fakkel op het autowrak en......

.je hebt dan Geheim 2 ontdekt. 

Loop terug naar het "vork boompje". Gebruik de broekriem/bretels op het boompje.....

.je bindt de bretel aan het boompje en dat is nu een geļmproviseerde katapult. Gebruik dan de Vis op de Katapult.....

je schiet de vis naar de drijvende mijnen.....en....de octopus wordt aangetrokken door de vis en zwemt naar de mijnen maar......er gebeurt niets....

Combineer in inventory de korte Liaan (Short Hanging Vine) met de Schop (Shovel) om een handgreep aan de schop te maken 

 Loop terug naar het lekkende bootje en gebruik dan de Schep op de ketting die vanaf het bootje over het meer hangt...

..............je hangt de shop aan de ketting....Klik nu met je hand op de Schop en....

........je geeft de schop een ferme duw en hierdoor glijd de schop langs de ketting naar de drijvende mijnen en.....de mijnen ontploffen en dat is dan Bye Bye Octopussy  

Combineer nu in inventory het fragment van het doodskistdeksel met je overgebleven hars en pak dit geheel dan uit inventory en klik ermee op het gat in het bootje om het gat te dichten. 

Klik dan met je hand in het bootje en.......

......je "vaart" naar de overkant en beland bij het hek van het:

Huis: Poort:

De poort zit stijf dicht. rechts hangt de brievenbus aan de muur. Klik met je hand op de brievenbus om het te openen en....

Je pakt een pakketje met medische spullen en  een medisch tijdschrift uit de brievenbus.

Klik in inventory met je oog op het medisch pakket om er een potje pijnstillers en een verband uit te halen. 

 In de hekpoort steekt een metalen Slot. Gebruik je aansteker op het metalen slot.....je ramt de aansteker in het slot. 

Gebruik de brandende fakkel op de aansteker en........je blaast de poort open.  

Ga nu door de poort naar het:

Huis:

Berg de fakkel weer op. Voor het huis staat een Waterput. Rechts naast het huis hangt een hert (deer) aan een haak. Naast het hert hangt nog een haak. Klik met je hand op de voordeur van het huis.....je loopt naar de voordeur en probeert de deur te openen maar helaas.....de voordeur zit op slot. Links onder zie je een kelderraam in gevel van het huis. Bekijk dat kelderraam....het raam is verrot....klik er met je hand op, maar ook dit kelderraam zit op slot. 

Loop naar de "schommel" waar het hert in hangt en pak dan de rechter haak. 

Loop terug naar het kelderraam en  gebruik er nu de Haak op en.....

je opent het raam met de haak. Berg de haak weer op en kijk dan via het kelderraam, via de pijl, naar binnen.

Je gluurt door het kelderraam de kelder in en kijkt naar een stellingkast. In de stelling vindt je een Accu (Battery), Staalwol (Wire Wool), een oliekannetje (Oil Can). 

Pak het Staalwol en pak de Oliekan. 

Gebruik dan het Staalwol op de Accu en...........

...........je hebt dan smeulende Staalwol 

NB: Dit kan alleen als je minder dan 3 keer, of helemaal niet, bent dood gegaan eerder in de game. Ben je meer dan 3 keer dood gegaan dan moet je de game uitspelen zonder smeulende Staalwol. 

Trek je terug uit het kelderraam  

Gebruik het Medische Tijdschrift op het huis om het 3e geheim te onthullen. 

Loop naar de waterput. Klik op de zwengel van de waterput. 

Helaas...de zwengel is totaal vastgeroest, dus gebruik er de oliekan op zwengel om die te smeren. 

Berg de oliekan weer op en klik dan weer op de hendel en.....

...je takelt nu de emmer met water omhoog uit de put. Doof nu je brandende fakkel in de emmer met water en.....je houd een verkoold Bot over.  

Combineer in inventory het verkoolde bot (Charred Bone) met het verband (Bandage) en dat geheel combineer je dan met de metalen haak tot een haak met handvat.

Loop terug naar het kelderraam en kijk via het kelderraam, via je pijlcursor, weer de kelder in op de 2e plank (van boven) van de stelling ligt een stuk Hydraulisch gereedschap (Hydraulic Tool) je kunt het niet pakken met je handen, dus gebruik er de Haak op om de Hydraulische tang op te hengelen. 

De haak raak je kwijt maar het verkoolde bot met het verband hou je over....Je hoort het gehuil van de Wolf......Trek je weer terug uit het raam. De wolf is hier......en wolf is not happy.......Combineer in inventory nu het verkoolde bot/verband (CharredBone and Bandage) met de Oliekan om weer een fakkel te krijgen. Combineer dan de Fakkel met het smeulende Staalwol om een Brandende Fakkel te krijgen. Gebruik de brandende fakkel dan op de Wolf, om het dier weg te jagen. 

Kun je de fakkel niet aansteken omdat je geen Smeulend Staalwol hebt dan verjaag je de Wolf niet maar dat is geen enkel probleem

Gebruik nu de Hydraulische Tang op de voordeur van het huis en.....

je beėindigt deze gratis Game.......met een quote van Stanley Kubrick, dat je dan snel weg klikt via "Continue" en.......

....je wordt wakker en........

...... ziet je score en ziet dat er nog 4 andere eindes mogelijk zijn,

.............. maar dat laat ik aan jouw over om uit te vogelen wat die andere 4 eindes zijn......

 2018: Walkthrough door: Louis Koot